(0)

Algemene voorwaarden.

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper


Wij zijn:

Beugnies Les Chocolats BVBA, met zetel te 8510 Marke België,  Aardweg 8.

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:00 uur tot 12:00 uur en van 13:00 uur tot 17:00 uur per telefoon (056 25 61 40) of per mail: info@beugniesleschocolats.be

Ons ondernemingsnummer / BTW nummer is:BE 0473 697 223

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt). 
 2. Omwille van de specifieke aard van onze goederen leveren we enkel in België. Niet-Belgische klanten kunnen hun bestelling ophalen in onze maatschappelijke zetel.
 3. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 4. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website (link toevoegen, maar jullie algemene voorwaarden zijn voor zover ik weet B2B, terwijl je hier B2C gaat….).
 5. Als naast deze algemene voorwaarden op de levering in kwestie ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt dat ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

 

Artikel 3 - Ons aanbod en jouw bestelling

 

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 3. Je bestelling is pas compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra wij  je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Bancontact, Belfius Pay Button, overschrijving en SOFORT Banking. Indien de uitgever van je kaart weigert of talmt om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: bezorging op je gekozen adres of afhalen op onze maatschappelijke zetel.  In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je order definitief.
 5. We bewaren je contactgegevens zorgvuldig, conform de AVG en onze privacypolicy die hier terug te vinden is.

 

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 

 1. Omwille van het feit dat onze producten etenswaren zijn met een beperkte houdbaarheidsdatum, die snel kunnen bederven of verouderen, en die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne heb jij als consument bij een aankoop via onze webshop géén herroepingsrecht.

 

Artikel 5 - De prijs

 

 1. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. Verzending is kosteloos vanaf een bedrag van €75,00. Als je kiest voor een bedrag kleiner dan €75,00, of een tijdvaklevering, dan rekenen we wel verzendkosten. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.
 2. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen normaal niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven of andere lasten en heffingen. Wij verwittigen je uiteraard zo snel mogelijk wanneer dat zich zou voordoen.

 

Artikel 6 - Betaling

 

 1. Wij kunnen bij online bestellingen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het "slotje" in de onderste statusbalk van je browser.

 

Artikel 7 - Conformiteit

 

 1. Wij garanderen dat onze goederen conform zijn aan je bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die je ervan mag hebben rekening houdende met de specificaties van het product.

 

Artikel 8 - Levering en uitvoering

 

 1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.
 2. We zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 3. We zullen geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging bij ons vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling. In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding terug.
 4. Onze verzendingen gebeuren tot het moment van bezorging op het aangegeven adres  steeds op ons risico. Je hoeft je dus geen zorgen te maken om goederen die verloren gaan in de post. 
 5. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk melden en de artikelen naar ons terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na je melding.
 6. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.

 

Artikel 9 - Overmacht

 

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

 

Artikel 10 - Intellectuele eigendom

 

 1. Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto's namen, teksten, logo's kleurencombinatie, etc ... niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

Artikel 11 - Klachtenregeling en geschillen

 

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze producten, kan je ons contacteren via info@beugniesleschocolats.be, telefoonnummer 056 25 61 40, of per brief gericht aan: Beugnies Les Chocolats, Aardweg 8, 8510 Marke (België). We doen er alles aan om je klacht zo snel mogelijk te behandelen.
 2. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken, afdeling Gent, divisie Kortrijk bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.
 3. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be/nl
 4. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan je bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr.